Deklaracja członkowska http://www.umks3.pl/pliki/deklaracja_czonkowska_UMKS.pdf

Zgoda rodziców - wizerunek http://www.umks3.pl/pliki/wykorzystanie_wizerunku_zawodnika_UMKS.pdf

Zgoda rodziców - oświadczenie dla PZPN http://www.umks3.pl/pliki/Owiadczenie_dla_PZPN.pdf

Zasady współpracy z firmą LOTOS http://www.umks3.pl/pliki/Zasady_wsppracy_z_firm_LOTOS.pdf

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku http://www.umks3.pl/pliki/karta_kwalifikacyjna_-_nowa.pdf

Uchwała dotycząca zmiany składki od 01.08.2021r. http://www.umks3.pl/pliki/Uchwaa_skadki_scan.pdf

Druki do badań lekarskich: